.

.

Xử Phạt nghiêm các phương tiện vi phạm quá tốc độ

thibanglaixemoto.com

Xử Phạt nghiêm các phương tiện vi phạm quá tốc độ Tiếp tục tăng cường theo dõi, học lái xe ô tô tai tp hcm đôn đốc, nhắc nhở đối với các ...

Thibanglaixemoto.com

Rated 4.3/5 based on 9 votes
http://www.thibanglaixemoto.com/

Xử Phạt nghiêm các phương tiện vi phạm quá tốc độ
Tiếp tục tăng cường theo dõi, học lái xe ô tô tai tp hcm đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu, đặc biệt là 10 địa phương có tỉ lệ phương tiện không truyền dữ liệu cao nhất. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải có biện pháp và liên hệ ngay với đơn vị cung cấp thiết bị để khắc phục và truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời về tổng cục ĐBVN theo quy định.
Tổng cục ĐBVN đề nghị các sở GTVT báo cáo tổng cục ĐBVN đối với các trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải đã yêu cầu khắc phục nhưng đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ GSHT không thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục, thi bằng lái xe máy ở tphcm xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, đề nghị các sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ GSHT để so sánh trước khi quyết định xử lý.
Các sở Giao thông vận tải (GTVT) đã xử lý 2.789 xe; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 2.665 xe; từ chối cấp phù hiệu là 124 xe. Xử lý vi phạm đối với 4.688 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 3.992 xe; từ chối cấp phù hiệu là 696 xe.
Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông , đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, cho thue xe tu lai Tổng cục  ĐBVN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, doi bang lai quoc te thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo sở Giao thông vận tải tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình xử lý vi phạm hoạt động vận tải qua dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT)) trong tháng 03/2017.
Xử lý 1.899 xe thông qua thiết bị giám sát hành trình trong hai tháng đầu năm
Theo đó, tháng 03/2017, bình quân có 74,62% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục ĐBVN, có 10 địa phương có nhiều phương tiện không truyền dữ liệu về Tổng cục ĐBVN gồm: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Nội, Quảng Ninh,Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Bắc Ninh. Trong đó, có 7 địa phương là Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ liên tiếp trong 03 tháng thuộc 10 địa phương có tỉ lệ phương tiện không truyền dữ liệu cao nhất. Cả nước có tổng số 6.548.305 lần vi phạm quá tốc độ; tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,06 lần/1.000km, giảm 43,3% so với tháng 02/2017 và giảm 21,67% so với cùng kỳ năm 2016.

thibanglaixemoto.com

Chia sẻ cho bạn bè

thibanglaixemoto

Bình luận