.

.

Trong trường hợp nào thanh tra đường bộ được dừng xe

thibanglaixemoto.com

Trong trường hợp nào thanh tra đường bộ được dừng xe 3. Khi dừng phương tiện giao thông đường bộ, Thanh tra đường bộcó trách nhiệm sau đây:...

Thibanglaixemoto.com

Rated 4.3/5 based on 9 votes
http://www.thibanglaixemoto.com/

Trong trường hợp nào thanh tra đường bộ được dừng xe
3. Khi dừng phương tiện giao thông đường bộ, Thanh tra đường bộcó trách nhiệm sau đây:
- Yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình các giấy tờ liên quan;
- Cân, đo, đếm để xác định tải trọng trục xe, tổng trọng lượng xe, kích thước hàng hóa, khổ giới hạn của phương tiện và ghi rõ vào biên bản vi phạm (nếu có);
- Lập biên bản theo quy định và tạm giữ các giấy tờ liên quan để bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
- Yêu cầu người điều khiển phương tiện hạ tải ngay phần quá tải, dỡ phần quá khổ, lắp guốc vào bánh xích; nếu gây hư hại cầu, đường phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra;
- Yêu cầu người điều khiển phương tiện dọn chuyển ngay phần đất, vật liệu xây dựng, các phế liệu khác đã đổ trái phép lên đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ;
- Báo cáo cấp trên trực tiếp về việc dừng phương tiện khi kết thúc ca làm việc.
2. Dừng phương tiện giao thông đường bộ để đình chỉ hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 53 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra đường bộ quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thue xe oto Thanh tra đường bộ đang thi hành công vụ yêu cầu người điều khiển phương tiện vi phạm dừng phương tiện để lập biên bản và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
4. Việc dừng phương tiện giao thông đường bộ được thực hiện bằng hiệu lệnh dừng phương tiện quy định tại Điều 5 của Thông tư này.
5. Nghiêm cấm việc tùy tiện dừng phương tiện ảnh hưởng đến hoạt động của người và phương tiện tham gia giao thông.
Thanh tra đường bộ dừng phương tiện giao thông đường bộ trong trường hợp cấp thiết để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình đường bộ...
Theo Điều 4 Thông tư 08/2010/TT-BGTVT Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ quy định về việc dừng phương tiện giao thông đường bộ như sau:
1. Dừng phương tiện giao thông đường bộ trong trường hợp cấp thiết để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình đường bộ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 86 Luật Giao thông đường bộ, dạy lái xe ô tô quận 12 cụ thể như sau:
- Phương tiện giao thông đường bộ đang lưu hành có dấu hiệu vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường bộ;
- Phương tiện giao thông đường bộ đang lưu hành có dấu hiệu vượt khổ giới hạn cho phép của cầu, đường bộ;
- Xe bánh xích lưu thông trực tiếp xích trên đường làm hư hại đường bộ;
- Phương tiện giao thông đường bộ đổ đất, vật liệu xây dựng, học phí học lái xe ô tô tphcm các phế liệu khác trái phép lên đường bộ hoặc vào hành lang an toàn đường bộ.
thibanglaixemoto.com

Chia sẻ cho bạn bè

thibanglaixemoto

Bình luận