.

.

Khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý cán bộ.

thibanglaixemoto.com

Khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý cán bộ. Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Các đồng chí: Phạm Minh Chí...

Thibanglaixemoto.com

Rated 4.3/5 based on 9 votes
http://www.thibanglaixemoto.com/

Khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý cán bộ.


Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.
Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Tổ chức thi bang lai xe mo to a2  Trung ương Phạm Minh Chính cho biết đây là lần đầu tiên, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức.Ngày 3/6, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức.Đối với nang hang gplx  nhóm nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, vị trí việc làm, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị cần thảo luận, làm rõ về tình hình và khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác tuyển dụng, tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; xây dựng vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công  doi bang lai xe nuoc ngoai chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; đánh giá, kỷ luật, thôi việc… đối với công chức, viên chức, ở các bộ, ngành, địa phương trong thời gian vừa qua; đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới
Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Tham dự Hội nghị gồm 500 đại biểu ở Hội trường tại Hà Nội và trên 1.000 đại biểu đại diện thường trực tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố, lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ tại 72 điểm thi bang lai xe ba banh  cầu trong cả nước.
Để phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, vừa qua Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ đã tham mưu, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị một số nội dung quy định về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện, vẫn còn hoc lai xe o to b2 tai tphcm  những nội dung chưa thống nhất trong cách hiểu, cách làm, cách phối hợp, dẫn đến còn địa phương, đơn vị lúng túng.


Trong mỗi nhóm nội dung cần tập trung thảo luận, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu chia sẻ thêm những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, những mô hình hay và những bài học kinh nghiệm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để nghiên cứu nhân rộng điển hình trong cả hệ thống chính trị.
Tại Hội nghị, các đại biểu dự tập huấn được doi bang lai xe quoc te  trao đổi, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; những nội dung chủ yếu trong các văn bản của Đảng, quy định của pháp luật và tình hình, nhiệm vụ, giải pháp về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...
Những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và hoc lai xe o to tai  giải pháp để dễ hiểu, dễ làm và đạt hiệu quả. Kết luận số 12-KL/TW ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ còn có gì băn khoăn trong quá trình tổ chức thực hiện; công tác quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương đã chặt chẽ, rõ ràng chưa và cần giải đáp hay hướng dẫn, bổ sung gì thêm.Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng cho thue xe tap lai  để trao đổi, giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị một cách nhất quán, tổng thể và liên thông. Để Hội nghị đạt kết quả tốt, ngoài các nội dung kiến nghị, đề xuất đã được giải đáp, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu trao đổi, tập trung thảo luận về các nhóm nội dung chính.
Trong nhóm nội dung công tác tổ chức, cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, các ý kiến cần trao đổi về những bất cập đối với tổ chức, bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị hiện nay và đề xuất giải pháp. Trong phân cấp quản lý cán bộ hoc lai xe o to b2  còn bộc lộ một số điểm hạn chế, bất hợp lý; giữa Trung ương và địa phương, địa phương và cơ sở còn chưa tổng thể, thống nhất và liên thông; đánh giá thêm và đề xuất giải pháp về vấn đề công tác quản lý cán bộ ở trên thì chỉ rộng mà không sâu, ở dưới thì không chủ động được và chưa rõ trách nhiệm.Nhóm nội dung tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý cần nêu những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của tình hình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các bộ, ngành, địa phương trong thời gian vừa qua; nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới...
.


thibanglaixemoto.com

Chia sẻ cho bạn bè

thibanglaixemoto

Bình luận